18 January 2011

Empat Golongan Isteri Ahli Syurga

Just want to share what I read :)

Nabi s.a.w bersabda empat golongan isteri ahli syurga ialah:

  1. Perempuan yang menjaga diri dari berbuat haram lagi berbakti kepada Allah dan suaminya.
  2. Perempuan yang banyak keturunannya lagi penyabar serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kurang bersama suaminya
  3. Perempuan yang bersifat pemalu dan jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya, dan jika suaminya datang maka ia menutup mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya.
  4. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia menguruskan anak-anaknya dan mendidik mereka serta memperlakukannya dengan baik kepada mereka dan tidak bersedia untuk berkahwin kerana khuatir hidup anak-anaknya akan sia-sia.

Allah SWT telah berfirman (An Nisa 34) : 

" Kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri serta taat kepada suaminya, oleh kerana Allah memelihara mereka. Wanita yang dikhuatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka, janganlah mencari jalan untuk menyusahkannya.

I am grateful to be a woman :)


No comments:

Post a Comment